Квалифицирани специалисти

Ние разполагаме с екип от висококвалифицирани медицински специалисти.

Болницата има сключен договор за провеждане на обучение на специализанти.