Ценоразпис

Утвърден ценоразпис на всички предоставяни медицински и други услуги от Йовчо Янков Яков /управител/ в сила от 21.12.2022 г.