Ценоразпис

Утвърден ценоразпис на всички предоставяни медицински и други услуги от Йовчо Янков Яков /управител/ в сила от 02.11.2023 г.