Дарители

БЛАГОДАРСТВЕНО ПИСМО

УВАЖАЕМИ ДАРИТЕЛИ,

Изказвам своята и на ръководството на „МБАЛ – Попово” ЕООД искрена благодарност за направеното от Вас дарение за болничното заведение в условията на извънредното положение и заразата с COVID-19.
В това трудно за обществото ни изпитание, подкрепата и съпричастността на хора като Вас е изключително важна, за да можем адекватно да се справим с поредното за всички ни предизвикателство.
Преодоляването на пандемията е една от най-трудните задачи, пред която са изправени нашите здравни работници – лекари, медицински сестри, медицински персонал, посветили живота си на каузата да опазват нашето здраве. Те са тези, които са най-застрашени от инфекция и са на първа линия при справянето с болестта. Затова от изключителна важност е да запазим здравето на нашите медици, за да продължат да изпълняват отговорно хуманната си професия и да бъдат в полза на обществото. С направените от Вас дарения „МБАЛ – Попово” ще закупи за медицинския персонал лични предпазни средства и облекла. Ще снабдим лечебното заведение с нужните консумативи и необходимата апаратура.
Здравето на всеки от Вас е наша отговорност и вярвам, че с всеобщите усилия на всички ще успеем да се справим със ситуацията и преодолеем изпитанието COVID-19.
С уважение и благодарност към Вас,

ЙОВЧО ЯКОВ

/ Управител на „МБАЛ – Попово” ЕООД /

ДАРИТЕЛИ 2023 г.

 • УН при ДГ Здравец Попово – ДО

 • Ротари клуб Попово – ДО

 • Електроапаратура ЕООД – ДО

 • РОСА АД

ДАРИТЕЛИ 2022 г.

 • Николай Неделчев – ДО

 • Холандия Jef Ackermans

ДАРИТЕЛИ 2021 г.

 • Хелп Карма Фондация

 • Български Енергиен Холдинг ЕАД

 • Владислав Иванов Стойков

 • Агросем – 2000 ЕООД

 • ЕТ ВЕГОНИ – Георги Христов

ДАРИТЕЛИ 2020 г.

 • Надежда Огнянова

 • СД Добромир Йорданов – Огнян

 • Миглена Георгиева Иванова

 • Владислава Стоянова

 • СД Езокс

 • Людмил Веселинов

 • ЕТ Тони Ойл

 • Димитринка Железчева Стоянова

 • Ирена Димитрова

 • Иван Кирилов Недялков

 • Йовка Стойкова Атанасова

 • ЕТ ДЕЕМ Стоян Ралев

 • Дабъл С-2017 ЕООД

ДАРИТЕЛИ 2018 г.

 • Десислава ЕООД

 • Ойропак ЕООД

 • Тео – Кар ЕООД

 • РИО ООД

 • Кристера АД

 • Божидар Митов

ДАРИТЕЛИ 2017 г.

 • КООП Напредък Медовина

ДАРИТЕЛИ 2001 г.

 • г-жа ХЕЛЕНА АШЛИ гр. СЪН СИТИ – САЩ