„Многопрофилна болница за активно лечение – Попово” ЕООД

има повече от 100 годишна история. На 30 януари 1909 с царски указ на Фердинанд I /н.м./ е утвърден „Закон за одобрение направата на здания по санитарните нужди на страната”. В този указ е предвидено построяването на болница в град Попово.
Болницата започва да функционира като третостепенна държавна болница с капацитет 20 леглa.
В момента „МБАЛ-Попово” ЕООД разполага с 66 легла, разпределени в 4 стационарни отделения: терапевтично, неврологично, детско отделение и хирургично отделение.