Болнична клинична лаборатория

Болничната клинична лаборатория се намира на 2-рия етаж в сградата на болницата в източното крило.

Завеждащ клинична лаборатория е Д-р Елка Славева специалност по „Клинична лаборатория“ от 2012 г.

Медицински персонал работещ в болнична клинична лаборатория при „МБАЛ-Попово“ ЕООД

Персоналът на лабораторията е от дългогодишни специалисти с богат опит и доказали своите умения.

Д-р Елка Славева – завеждащ клинична лаборатория с придобита специалност по „Клинична лаборатория“ от 2012г.;
инж. Добринка Дамянова – инженер-химик;
ст. мед. лаб. Елка Димитрова – бакалавър по здравни грижи;

мед. лаб. Лиляна Пеева;
мед. лаб. Нина Георгиева;
мед. лаб. Катя Димитрова;
мед. лаб. Даниела Алексиева;
мед. лаб. Гьонюл Кязимова;
санитар Снежанка Стоянова;

Уважаеми пациенти,
благодарим ви за проявения интерес към нашата дейност и за доверието, което ни гласувате , като избирате нашата лаборатория за изпълнител на вашите изследвания.

За лабораторията:

Клиничната медико-диагностична лаборатория към МБАЛ-Попово съществува от основаването на болничното заведение.В течение на годините в лабораторията са изградени и утвърдени строги правила на третиране на пробите в преданалитичния етап на лабораторния процес, спазване принципите на аналитична точност, безопасност при вземане на пробите за анализ,която се осигурява чрез използване на затворени системи за вземане на биологичен материал.Те са с еднократно индивидуално предназначение.
За лабораторни показатели,чието изработване изисква отделяне на серум-той се отделя до 30-тата минута от вземането посредством специални епруветки с гел-сепаратор, което в последствие оказва съществено влияние върху качеството на лабораторните резултати, особено за чувствителни показатели като калий, калций, глюкоза, някои ензими и други. Показателите се изработват на място в лабораторията в рамките на 2-2.5 часа за повечето от тях и до края на работния ден за останалите.
От м. март 2013г. лабораторията има договор и за извънболнична дейност с РЗОК-извършва изследвания с направления,издадени от общопрактикуващи лекари и лекари-специалисти,както и изследвания срещу заплащане по желание на пациента.
Нашето желание е лабораторията да се утвърди като добре работеща лаборатория с регионално значение, в която пациентите да получават качествени и достоверни и навременни резултати на конкурентни цени спрамо други лаборатории и в същото време – без компромис с качеството на резултатите.
Персоналът на лабораторията се състои от лекари и други медицински и немедицински специалисти, които вие познавате и можете да попитате за вашите резултати или резултатите на вашите пациенти, да поискате повторен анализ или коментар. Под този резултат стои подписа и печата на лекар, който познавате, отговорен за анализа на пробата и който можете Вие или Вашия пациент да намери веднага за обяснение защо резултата му е такъв а не какъвто той или Вие сте очаквали .

Лабораторията е оборудвана със съвременна аналитична апаратура:

 • Хематологичен анализатор – Mindray BC-3600;

 • Кръвно-газов анализатор Eshweiler ecosys;

 • Автоматичен биохимичен анализатор BS-200;

 • Полуавтоматичен коагулометър;

 • Автоматичен биохимичен анализатор Keylab;

 • Елайза рийдър MR 96;

 • Електролитен анализатор;

 • Имунохроматографски апарат Easy reader;

 • Съвременна система за дейонизирана вода;

Разположение:

Лабораторията се намира на 2-рия етаж в сградата на болницата в източното крило-достъпът е възможен и по двете стълбища, както и с асансьора на сградата, което осигурява възможност и на пациенти с двигателни нарушения да ползват услугите на лабораторията.

Контрол на качеството:

В лабораторията се осъществява ежедневен контрол на клинично-лабораторните резултати посредством вътрелабораторен качествен контрол за точност и възпроизводимост на резултатите , чрез използване на автоматични програми интегрирани в анализаторите;
-от 2002г. лабораторията участва в националната система за външна оценка на качеството провеждана от КДЛ, за което 2 пъти годишно получава съответните сертификати за качест
-според Национален Стандарт „Клинична лаборатория“ лабораторията по задължителен обем лабораторни показатели и задължителна лабораторна апаратура се класифицира като 2-ро ниво.

Медицински дейности, извършвани в болнична клинична лоборатория при “МБАЛ-ПОПОВО” ЕООД

В медико-диагностичната лаборатория се извършват следните видове изследвания:

 • Пълна кръвна картина с 22 показателя;

 • Сърдечни маркери;

 • Специфични белтъци и маркери на възпалението;

 • Хемостазни изследвания вкл. D-димери;

 • Електролити;

 • Кръвно-газов анализ;

 • Липиден профил, субстрати и ензими;

 • Уринни изследвания;

 • Хормони, туморни маркери;

 • Тест за окултно кървене;

РАБОТНО ВРЕМЕ
Лабораторията работи в делнични дни от 7.30 до 16.00 ч.
В почивни и празнични дни лабораторията ще работи само с пациенти настанени в болницата и пациенти от ЦСМП Попово. GSM – 0878 658733