Профил на купувача

Информация за профила на купувача на „МБАЛ Попово“ ЕООД:

За информация относно обществени поръчки потърсете на тел.: или е-mail: mbal.popovo@abv.bg

  • Вътрешни правила

  • Процедури по ЗОП

  • Информация за сключен договор

  • Информация за извършените плащания по договор