Приемно – консултативно отделение

Медицински персонал работещ в приемно-консултативно диагностичен блок

Приемно-консултативни кабинети, разположени на павилионен принцип : терапевтичен, неврологичен, детски и манипулационна.
В Приемно-консултативно отделение се приемат пациенти насочени за хоспитализация в „МБАЛ-Попово” ЕООД. Пациентите се приемат незабавно или се включват в „Лист на чакащите”.
В манипулационната се поставя противобясна ваксина.
За приема на пациенти се грижи екип от двама лекари- клиничен патолог и микробиолог , една медицинска сестра, двама санитари и един санитар патолог.