Отделение за образна диагностика

Медицински персонал работещ в Отделението по Образна диагностика

Отделението по образна диагностика разполага със следните кабинети:
Кабинет по ултразвукова диагностика
Кабинет по рентгенова диагностика
Кабинет по компютърна томография
Екипът на отделението се състои от лекар специалист – Д-р Димитър Стойчев, старши рентгенов лаборант – Румен Данаилов и рентгенови лаборанти: Цветозара Бончева и Пламена Димитрова