Клинични пътеки

Списък на клинични пътеки и амбулаторни процедури, по които „МБАЛ-ПОПОВО” ЕООД гр. Попово има сключен договор с РЗОК гр. Търговище през 2023 - 2025 г.