Клинични пътеки

Списък на клинични пътеки, по които „МБАЛ-ПОПОВО” ЕООД гр. Попово има сключен договор с РЗОК гр. Търговище през 2020 - 2022 г.