Детско отделение

Медицински персонал работещ в Детско отделение

Пациентите в Детско отделение се обслужват от следния медицински персонал:
1. Началник отделение: Д-р Стефан Денев Йорданов – специалист педиатър;
2. Лекар–ординатор: Д-р Огнян Владимиров Демирев – специалист педиатър;
3. Лекар-ординатор: Д-р Кадрие Джеват Топчу-Испир – специалист педиатър;
4. Лекар-ординатор: Д-р Нина Иванова Димитрова
5. Старша медицинска сестра – Лиляна Давидова Николова
В отделението работят пет медицински сестри и две санитарки.

Медицинска апаратура, използвана в Детско отделение при “МБАЛ-ПОПОВО” ЕООД

 • Монитор индивидуален

 • 6-канален електрокардиограф

 • Апарат”АМБУ”

 • Негативоскоп

 • Офталмоскоп

 • Перфузори

 • Инхалатори

 • Бактерицидни лампи

 • Инфузионни помпи

 • Пулсов оксиметър

 • Ехограф

Медицински дейности извършвани в Детско отделение

Болничен стационар и приемно-консултативен кабинет по детски болести.
Отделението разполага с 9 легла.
В отделението по педиатрия се извършва диагностика и лечение на пациенти на възраст от 0 до 18 години с остри и хронични обострени заболявания.

В Детско отделение се работи по следните клинични пътеки :
048 Диагностика и лечение на бронхопневмония в детска възраст
049 Диагностика и лечение на бронхиолит в детската възраст
084 Диагностика и лечение на остър и хроничен обострен пиелонефрит
111 Диагностика и лечение на остри внезапно възникнали състояния в детската възраст