Вътрешни правила

Вътрешни правила за планиране, организация, възлагане и контрол върху изпълнението на сключените договори за обществени поръчки в МБАЛ-Попово ЕООД и за  поддържането на профила н купувача