Болнична фармацевтична аптека

Медицински персонал работещ в
болнична аптека

Магистър фармацевт – Йорданка Димитрова Станева
Медицинска сестра – Любка Илиева Любенова
В болнична аптека се доставят и зареждат по отделенията необходимите медикаменти и консумативи за лечение на пациентите. Доставките се извършват в срок, за да не се нарушава ритмичността на работния процес. Болнична аптека работи с фармацевтични фирми – доставчици, които са утвърдени на фармацевтичния пазар.