Администратино-стопанския блок

Административно-стопанския блок е разположен в западното крило на лечебното заведение на четвъртия етаж

Управител на „МБАЛ-Попово“ ЕООД е Йовчо Янков Яков.
Главна медицинска сестра – Янита Христова Величкова – бакалавър „Управление на здравните грижи”.
Главен счетоводител – Антон Стефанов Стоянов – висше икономическо образование