Обществени поръчки преди 01.10.2014 г.

Информация за извършените плащания по договор за ОП – Доставка на лекарствени продукти за нуждите на „МБАЛ-Попово“ ЕООД

Информация за сключен договор

Информация за плащания

Информация за изпълнен договор