Неврологично отделение

Медицински персонал работещ в Неврологично отделение

1. Началник отделение: Д-р Цветанка Василева специалност – неврология;
2. Лекар ординатор: Д-р Иван Николов специалност – неврология;
3. Лекар ординатор: Д-р Иван Цанков специалност – психиатрия;
4. Старша медицинска сестра: Илияна Василева Илиева – бакалавър „Управление на здравните грижи”.
В отделението работят осем медицински сестри, един рехабилитатор и пет санитарки.

Медицинска апаратура, използвана в Неврологично отделение при “МБАЛ-ПОПОВО” ЕООД

  • Електрокардиограф

  • Перфузори

  • Инфузионни помпи

  • Електромиограф

  • Електроенцефалограф

  • Доплер сонограф

  • Аспиратор

  • Дефибрилатор

  • Монитор

Медицински дейности извършвани в Неврологично отделение

Отделението разполага с 18 легла.
Предмет на дейността на Неврологично отделение е стационарната и консултативната медицинска помощ при заболявания на централната и периферната нервна система, функционални неврологични и съдови заболявания.
Прилагане на физиотерапевтични средства и методи, електропроцедури, масаж и лечебна физкултура.
В отделението се работи целенасочено за пълното възстановяване на мозъчните инсулти.
Рехабилитация – с цел намаляване периода на временната нетрудоспособност.

В Неврологично отделение се работи по следните клинични пътеки :
050.1 Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт без тромболиза при лица над 18 години
052.1 Диагностика и лечение на паренхимен мозъчен кръвоизлив при лица над 18 години
056.1 Диагностика и лечение на болести на черепно-мозъчните нерви (ЧМН), на нервните коренчета и плексуси, полиневропатия и вертеброгенни болкови синдроми при лица над 18 години
113.2 Консервативно лечение на световъртеж, разстройства в равновесието от периферен и централен тип